בסיום המו"מ, ולפני שסוגרים סופית, צריך לדרוש ולסכם בכתב!
את כל הפרטים שסוכמו בשיחה המקדימה.

- אם קונים רק פרקט – את המחיר הסופי (כולל פירוט כל המרכיבים הנלווים).

- אם קונים פרקט וגם מעוניינים בהתקנה – את המחיר הסופי הכולל.

צריך לסכם שבסיום ההתקנה יינתן כתב אחריות, ראה דוגמא בפרק "איזו אחריות ניתנת להתקנה".

 

חשוב מאוד!!!

לסכם את הלו'ז לביצוע העבודה ובמיוחד את מועד הסיום ( קורה... שבעל מקצוע נעלם באמצע העבודה).

אם מדובר על עבודה גדולה, "לא להתבייש" לדרוש סעיף מיוחד שיגדיר ויקבע בצורה ברורה - "קנס פיגורים".

תמיד חייבים לסכם בכתב, בכל מקרה ומצב - אסור להסתפק בהבטחות בע"פ.

 

 חזור לדף הבית